Social Icons

Παρασκευή, Ιανουαρίου 3

Ιωάννης Κ. Τσαλαβούτας - Υδροθεραπευτής - Υδροθεραπεία και θεραπευτική άσκηση στο νερό

Υδροθεραπεία και θεραπευτική άσκηση στο νερό

Υδροθεραπεία και θεραπευτική άσκηση στο νερό
Ιωάννης Κ. Τσαλαβούτας*
Το νερό επιταχύνει τη νευρολογική και μυοσκελετική ανάπτυξη. Τα κύτταρά μας αναπτύχθηκαν στο νερό και το περιέχουν.
Το νερό αποτελεί μέσο θεραπείας από την αρχαιότητα με δινόλουτρα, ζεστά ή ψυχρά επιθέματα ως τις θεραπευτικές δεξαμενές Hubbard. Ο ανθρώπινος οργανισμός μπορεί να εκπαιδευτεί και να αναπτυχθεί στο νερό.
Η υδροθεραπεία εφαρμόζεται σε νερό μέσης θερμοκρασίας 34οC (33 – 37 οC). Οι τεχνικές και μέθοδοι εφαρμόζονται σε άμεση επαφή με το θεραπευτή και ασφαλή θέση χειρισμού (μέσο βάθος νερού 123εκ.). Η συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στην κίνηση είναι παθητική ή/και ενεργητική με κύριους στόχους την αποφόρτιση νεύρων, μυών και αρθρώσεων, τη χαλάρωση και τη δημιουργία ευεξίας.
Η αισθητική ανατροφοδότηση του νερού παρέχει τη δυνατότητα στο άτομο να αναπτυχθεί κιναισθητικά με ασφάλεια, ελευθερία και ποιότητα στην κίνηση.
Η θεραπευτική άσκηση στο νερό εφαρμόζεται σε νερό λιγότερο θερμό (κάτω από 32 οC) σε πισίνα, λίμνη ή θάλασσα. Η συμμετοχή του ενδιαφερόμενου είναι πιο ενεργητική και αερόβια, δεν απαιτείται επαφή με το θεραπευτή και η χρήση πλωτήρων ως μέσο βοήθειας ή αντίστασης είναι σχεδόν απαραίτητη.
Τα πρωτόκολλα φυσικής δραστηριότητας στο νερό οφείλουν να αξιοποιούν το κινητικό δυναμικό του ατόμου και να το βελτιώνουν. Στόχοι είναι η ανάπτυξη δύναμης, ισορροπίας και συντονισμού. Η θεραπευτική κολύμβηση εμπεριέχει επιπλέον την εκμάθηση κολυμβητικών δεξιοτήτων και αυτονομίας επίπλευσης του ατόμου.
Ο θεραπευτής πρέπει να έχει εξειδικευμένες γνώσεις κινησιολογίας καθώς και των ιδιοτήτων του νερού ως μέσου θεραπείας και άσκησης. 
Το κύριο πλεονέκτημα της θεραπευτικής άσκησης στο νερό είναι η μείωση των δυνάμεων μεταφοράς βάρους και η ελευθερία κίνησης λόγω άνωσης και ομογενούς αντίστασης των μορίων του νερού σε όλο το σώμα. Η υδροστατική πίεση ασκείται ισοδύναμα σε όλο το σώμα, μεγαλώνει με το βάθος και βοηθάει στη σταθεροποίηση των αρθρώσεων. Στο νερό το κέντρο βάρους εντοπίζεται στο επίπεδο των πνευμόνων, σε αντίθεση με την ξηρά που είναι πιο χαμηλά προς το ιερό οστό. Κατ’ επέκταση, ευνοείται η ανάπτυξη κιναισθητικής αντίληψης σε αδύναμα άκρα στο νερό, που έχουν διαφορετική πυκνότητα σε σχέση με το όλο σώμα, και βελτιώνεται η ισορροπία και η σταθερότητα του κορμού.
Το νερό προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες θεραπείας, οι οποίες δεν είναι δυνατές στην ξηρά. Στο ζεστό νερό αυξάνεται ο ρυθμός αναπνοής, η παροχή αίματος στους μύες, ο μεταβολισμός, η καρδιακή συχνότητα, η κυκλοφορία του δέρματος, προάγεται η μυϊκή χαλάρωση και μειώνεται η αρτηριακή πίεση, ο μυϊκός σπασμός και το οίδημα των βυθισμένων μερών. Το νερό βελτιώνει το ηθικό και την αυτοπεποίθηση του ασθενούς.
Η μεθοδευμένη δραστηριότητα στο νερό είναι θεραπευτική και ευεργετική για άτομα με νευρομυϊκές παθήσεις και αναπτυξιακές διαταραχές. Η ανάπτυξη της κίνησής σε ένα ασφαλές περιβάλλον είναι το ζητούμενο για τη δημιουργία φυσικής κατάστασης, την ενίσχυση ζωτικών λειτουργιών, το κυκλοφορικό και αναπνευστικό σύστημα του ατόμου, και την ενίσχυση κινητικών προτύπων.
Η συνεδρία στο νερό πρέπει να συνδυάζει υδροθεραπευτικές πρακτικές αρχικά σε επαφή με το θεραπευτή και στη συνέχεια πρωτόκολλα άσκησης προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες του ατόμου, που σταδιακά ενισχύουν την αυτονομία κίνησης στο νερό. Στα παιδιά, η προσέγγιση πρέπει να είναι ψυχοκινητική, να δημιουργεί κίνητρα για κίνηση και να επιβραβεύει.
Για μία ζωή με ποιότητα και δημιουργία, στόχος είναι η καθημερινότητά μας εκτός νερού να έχει κίνηση σώματος και πνεύματος.
Μην ξεχνάτε, σε νερό (ανα)γεννηθήκαμε.
*Ο Ιωάννης Κ. Τσαλαβούτας είναι Καθηγητής Φυσικής Αγωγής και Ψυχολόγος, κατέχει Master στην Κινησιολογία &ι Ειδική Φυσική Εκπαίδευση - με δίπλωμα υδροθεραπείας - και εξειδίκευση στην νευρομυοσκελετική αποκατάσταση.
Επικοινωνία: 6974 98 28 89
ioannistsalavoutas@yahoo.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου